ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາ!
 • UCP204F

  UCP204F

    ວົງແຫວນຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ວົງແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມສູງຄວາມກວ້າງຄວາມຍາວຄວາມສູງ HG ລະດັບນໍ້າ ໜັກ Kg UCP204F 20 47 31 39.3 126 63.3 95 0.6 ວິວັດທະນາການຕໍ່ນາທີຂອບເຂດຈໍາກັດ 10000 rev ຮັບປະກັນ 2000 rev ຮັບຜົນກໍາໄລ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP205F

  UCP205F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL ແຫວນວົງແຫວນ Oner ວົງແຫວນນອກວົງແຫວນຄວາມຍາວຂະ ໜາດ ຄວາມກວ້າງສູງຄວາມຍາວນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP205F 25 52 34.1 39.3 139.2 71 105 0.79 ການ ໝູນ ວຽນຕໍ່ນາທີ ຈຳ ກັດ 10000 rev ການຮັບປະກັນ 2000 ວົງຮັບປະກັນການ ກຳ ນົດ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP206F

  UCP206F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL ແຫວນແອວຂະ ໜາດ O mm ວົງແຫວນພາຍນອກວົງແຫວນຄວາມຍາວຂະ ໜາດ ຄວາມກວ້າງສູງຄວາມຍາວນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP206F 30 62 38 49 49.2 82 82 121 1.23 ວິວັດທະນາການຕໍ່ນາທີ ຈຳ ກັດ 10000 rev ຮັບປະກັນ 2000 ອັນດັບການຮັບຮອງ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP207F

  UCP207F

    ວົງແຫວນຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມສູງຄວາມຍາວຄວາມກວ້າງສູງຄວາມຍາວນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP207F 35 72 43 49.3 166.3 92.7 126 1.55 ວິວັດທະນາການຕໍ່ນາທີ ຈຳ ກັດ 10000 rev ການຮັບປະກັນ 2000 rev ຮັບຜົນລະດັບ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP208F

  UCP208F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ວົງແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມກວ້າງຄວາມຍາວຄວາມກວ້າງສູງຄວາມຍາວນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP208F 40 80 49.1 55.4 183.3 99 136 1.87 ການ ໝູນ ວຽນຕໍ່ນາທີ ຈຳ ກັດ 10000 rev ການຮັບປະກັນ 2000 rev ຮັບຜົນລະດັບ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP209F

  UCP209F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ວົງແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມຍາວຄວາມກວ້າງສູງຄວາມສູງ Horn ໄລຍະການນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP209F 45 85 49.1 49.3 55.7 107.2 145 2.17 ໝູນ ວຽນຕໍ່ນາທີຂອບເຂດ ຈຳ ກັດ 8000 rev ຮັບປະກັນ 1600 rev ຮັບຜົນ ກຳ ໄລ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP210F

  UCP210F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ວົງແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມກວ້າງຄວາມຍາວຄວາມສູງຄວາມສູງ HG ຄວາມຍາວນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP210F 50 90 51.6 61.3 205 113 158 2.7 ການແກ້ໄຂຕໍ່ນາທີຂອບເຂດ ຈຳ ກັດ 8000 rev ການຮັບປະກັນ 1600 ອັນດັບການເກັບ ກຳ ຜົນຜະລິດ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP211F

  UCP211F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມຍາວຄວາມກວ້າງສູງຄວາມສູງ Horn ໄລຍະນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP210F 55 100 55.5 61 216 125 172 3.31 ວິວັດທະນາການຕໍ່ນາທີຂອບເຂດ ຈຳ ກັດ 8000 rev ການຮັບປະກັນ 1600 ອັນດັບການໃຫ້ ກຳ ລັງໃຈ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP212F

  UCP212F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມຍາວຄວາມກວ້າງສູງຄວາມສູງ Horn ໄລຍະການນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP212F 60 110 65.1 72 239 140 185 4.9 ວິວັດທະນາການຕໍ່ນາທີ ຈຳ ກັດ 8000 rev ຮັບປະກັນ 1500 rev ຮັບຜົນ ກຳ ໄລ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP213F

  UCP213F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ວົງແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມຍາວຂະ ໜາດ ຄວາມກວ້າງສູງຄວາມກວ້າງຂອງນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP213F 65 120 65.1 72 264 151 202.5 5.66 ໝູນ ວຽນຕໍ່ນາທີຂອບເຂດ ຈຳ ກັດ 7000rev ຮັບປະກັນ 1500 rev ຮັບຜົນ ກຳ ໄລ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນ grade Grease LOW-20 HIGH + 250 Ball G8 Material Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP214F

  UCP214F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມກວ້າງຄວາມຍາວຄວາມກວ້າງສູງຄວາມຍາວຂອງນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP214F 70 125 74.6 73.3.33 264 157 210 6.3 ວິວັດທະນາການຕໍ່ນາທີ ຈຳ ກັດ 7000 rev ການຮັບປະກັນ 1500 rev ຮັບຜົນລະດັບ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
 • UCP215F

  UCP215F

    ຂະ ໜາດ UC BEARING (mm) BLOCK (ທີ່ຢູ່ອາໃສ) ຂະ ໜາດ (mm) MODEL lnner ແຫວນນອກວົງແຫວນ lnner ວົງແຫວນຄວາມກວ້າງຄວາມຍາວຄວາມກວ້າງສູງຄວາມຍາວຂອງນ້ ຳ ໜັກ Kg UCP215F 75 130 77.8 75.6 274 163 218 6.78 ການ ໝູນ ວຽນຕໍ່ນາທີ ຈຳ ກັດ 7000 rev ການຮັບປະກັນ 1300 ວິທີການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ Z3V2 ເຄຶ່ອງອຸປະກອນເຄືອບໃຊ້ນໍ້າມັນ LOW-20 HIGH + 250 ບານ G8 ວັດສະດຸ Gcr15 Cage Lenient Block naterial HT200 Sealing ring F ປະເພດຕິດຕໍ່, ກັນຝຸ່ນ, ກັນນ້ ຳ
12 ຕໍ່ໄປ> >> ໜ້າ ທີ 1/2